Examenwerk

Proeve
Door middel van een Proeve (van Bekwaamheid) sluit de student een aantal kerntaken af binnen de gekozen opleiding. Dit finale werkstuk wordt tijdens de laatste stage, op het bedrijf of op school, vervaardigd. Hierbij laat hij zien dat hij beschikt over alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om zā€™n vak goed te kunnen uitoefenen, als beginnend beroepsbeoefenaar. Het eindresultaat levert een beroepsproduct op.

ProYou
Tijdens ProYou wordt de student gevraagd om vanuit zijn vakgebied te experimenten met materialen en/ of technieken. De student wordt uitgedaagd buiten de kaders te denken en iets te maken wat nog hij nog niet eerder is aangegaan. Het is een eigen project. Hoofddoel is het experiment en creatieve proces. Het eindresultaat kan zijn: autonoom, commercieel, vakmatig, maatschappelijk betrokken, oid.

Meesterstuk
In het laatste jaar van onze niveau 3 opleidingen gaan de studenten een Meesterstuk maken. Dit is hun eindwerkstuk, met deze opdracht laten studenten zien wat ze de afgelopen 3 jaar hebben geleerd op hun vakgebied. Bij de Filmmakers maken ze een vrije korte video van maximaal 8 minuten, de Mediamakers maken een speciale editie van een zelfgekozen blad naar keuze en de Signmakers maken een uithangbord waar minimaal drie signtechnieken in zitten.